SMS centrum / bránaVyriešenie nefunkčnosti prehliadačov Google Chrome a Microsoft Edge.

Posledné aktualizácie uvedených prehliadačov využívajú novú funkcionalitu, ktorú web www.eurosms.com využíval niekoľko rokov. Vzhľadom na jej nekompatibilitu s našim systémom bolo potrebné upraviť časti nášho kódu a problém bol vyriešený.
Pokiaľ sa funkcionalita neobnoví automaticky, je potrebné vykonať tzv. "tvrdé" načítanie stránky vo Windows CTRL+F5, Apple CMD+SHIFT+R alebo CMD+OPTION+R, podľa typu prehliadača.Informácie k registrácii, cenám, marketingu:
Mgr. Peter Nemec, obchodný riaditeľ, konateľ
Tel. 421-911-455-585, e-mail: info@eurosms.com
Technické informácie a podpora:
Ing. Jakub Mitošinka, vedúci oddelenia podpory zákazníkom
Tel. 421-911-455-582, e-mail: support@eurosms.com

EuroSMS s.r.o. poskytuje služby posielania/príjmu SMS, Viber (WhatsUp/RCS v príprave) z web rozhrania (skupiny, z Excelu, jednotlivo) a formou automatizácie pripojením zákazníckych systémov prostredníctvom SMS API na zabezpečenom protokole https (Rest, WebService, XML, Plain, e-mail). Pre banky, poisťovne, agregátorov je k dispozícii SMPP.
EuroSMS s.r.o. systémy sú vytvorené inhouse, prevádzkované v clusteroch umiestnených v špičkových server housing centrách na vlastnej infraštruktúre.
Ročná prevádzka v rámci Slovenska je na úrovni 100 miliónov správ prostredníctvom priamych pripojení na operátorov a Viber. Ďalšie desiatky miliónov smerujú do zahraničia, predovšetkým EÚ, prostredníctvom desiatok pripojení na zahraničných operátorov a sms agregátorov.

Viber - využite možnosť posielania/prijímania Viber správ za výhodnejšiu cenu, dlhšim textom (1000 znakov), vlastným logom. Správy nedoručiteľné Viberom sa automaticky prepošlú ako štandardné sms.
Penetrácia na Slovensku 30%, Česko 20%, Maďarsko 40%.

SMS API 3.x - od 1.3.2019 je nasadená v produkcii nová verzia SMS API 3.1.15
Odporúčané implementovať novú verziu SMS API 2.x (https/xml/WebService) alebo 3.x (Restful).
Pre PHP klientské aplikácie je naprogramovaná knižnica spoločnosťou Pexxi. Dostupná na Github.
Upozornenie: PHP knižnica nie je pod správou a supportom EuroSMS s.r.o.

GDPR - 25.5.2018 nadobudlo platnosť NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679. V súlade s Nariadením EÚ boli realizované bezpečnostné zmeny v spracovaní osobných údajov spoločnosťou EuroSMS s.r.o. uvedené v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov.


Služby SMS centra EuroSMS s.r.o. spočívajú v posielaní SMS (krátkych správ) z internetového portálu, resp. integrovaných systémov (aplikácie - CRM, WebShop a pod.) do mobilných zariadení. Cena za každú správu je nižšia, ako pri posielani z mobilu. Komfort poslania je neporovnateľne vyšší a cena ku každému slovenskému operátorovi nemenná. Z jedného formulára sa posielajú správy na Slovensko, ale aj celého sveta s nízkymi nákladmi. Odosielateľ sms je uvedený Váš telefón alebo názov firmy.

Bezplatnou registráciou získajte SMS zadarmo do slovenských sietí. Zákazníci majú možnosť bezplatne vyskúšať všetky vymoženosti portálu.

Technické systémy a API slúžia na pripojenie aplikácií k SMS bráne. Portál, vlastný Intranet, bilingový systém, notifikácia zákazníkov, informácie, objednávky, upozornenia - všetko automaticky cez API rozhranie. K dispozícii sú mnohé spôsoby: čistý GET/POST na protokole http(s), výmena XML dát, WebService, Outlook 2007, 2010 (Outlook Mobile Service)®, Probe - bezplatný softvér na strane zákazníka a SMPP.

Hromadné rozposielanie je spôsob, ako doručiť veľké množstvo SMS naraz. Je dokonca niekoľko možností - priamo z formulára na portáli, z Excelu, alebo poslaním emailu. Žiadne mesačné poplatky!

Overenie existencie čísla slúži na šetrenie nákladov - overenie existencie čísla je výrazne lacnejšie, ako poslanie SMS na neexistujúce číslo. Použiteľné hromadne cez API alebo z Excelu.