Technické rozhranie / interface / SMS API

Mapa SMS API rozhraní:

SMS API

SMS brána je pripojiteľná protokolmi http/https nasledovnými rozhraniami:

  • SMPP (Short Message Peer-to-Peer protokol ver. 3.4),
  • Softvér Probe (Linux/MacOSX/Windows),
  • WebService (SOAP) na http(s) s digitálnym podpisom,
  • XML na http(s) s digitálnym podpisom,
  • e-mail s pevným, alebo plávajúcim bezpečnostným kódom,
  • plain http(s) GET/POST s digitálnym podpisom,
  • jdbc/odbc pripojenie cez dedikovanú integračnú databázu,
  • FTP/HTTP upload Excel súborov s periodickým spracovaním,
  • Outlook Mobile Services - posielanie SMS priamo z Outlook 2007/2010®.
Pokiaľ Vami požadované rozhranie nie je v zozname, vytvoríme ho.


Opýtajte sa nás, ako z Vášho systému posielať, alebo prijímať SMSky.
Pripojenie je nenáročné, bezplatné a zrealizované do dvoch hodín.

Príklad dvoch SMS (jedna časovaná, jedna s DLR) poslaných vo formáte XML:

Systém SMS brány odpovie vo formáte XML a potvrdí prijatie. O stave poslania a doručenia SMSiek je potrebné poslať iné XML.