SMS centrum / bránaSMS API 3.x - od 1.3.2019 je nasadená v produkcii nová verzia SMS API ver. 3.
Odporúčané implementovať novú verziu SMS API 3 do 30.6.2019, keď bude verzia 1.x vypnutá z produkcie. Pre PHP klientské aplikácie je naprogramovaná knižnica na Github.


GDPR - 25.5.2018 nadobudlo platnosť NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679. V súlade s Nariadením EÚ boli realizované bezpečnostné zmeny v spracovaní osobných údajov spoločnosťou EuroSMS s.r.o. uvedené v dokumente Informácie o spracúvaní osobných údajov.


Nová služba USSD - EuroSMS s.r.o. rozširuje portfólio produktov o novú službu USSD.
USSD je rozšírením jednoduchých sms správ o možnosť dialógovej komunikácie medzi serverom (počítačom) a mobilným telefónom.
Popis technológie a možnosť bezplatného vyskúšania na www.ussd.eu.


Služby SMS centra EuroSMS s.r.o. spočívajú v posielaní SMS (krátkych správ) z internetového portálu, resp. integrovaných systémov (aplikácie - CRM, WebShop a pod.) do mobilných zariadení. Cena za každú správu je nižšia, ako pri posielani z mobilu. Komfort poslania je neporovnateľne vyšší a cena ku každému slovenskému operátorovi nemenná. Z jedného formulára sa posielajú správy na Slovensko, ale aj celého sveta s nízkymi nákladmi. Odosielateľ sms je uvedený Váš telefón alebo názov firmy.

Bezplatnou registráciou získajte SMS zadarmo do slovenských sietí. Zákazníci majú možnosť bezplatne vyskúšať všetky vymoženosti portálu.

Technické systémy a API slúžia na pripojenie aplikácií k SMS bráne. Portál, vlastný Intranet, bilingový systém, notifikácia zákazníkov, informácie, objednávky, upozornenia - všetko automaticky cez API rozhranie. K dispozícii sú mnohé spôsoby: čistý GET/POST na protokole http(s), výmena XML dát, WebService, Outlook 2007, 2010 (Outlook Mobile Service)®, Probe - bezplatný softvér na strane zákazníka a SMPP.

Hromadné rozposielanie je spôsob, ako doručiť veľké množstvo SMS naraz. Je dokonca niekoľko možností - priamo z formulára na portáli, z Excelu, alebo poslaním emailu. Žiadne mesačné poplatky!

Overenie existencie čísla slúži na šetrenie nákladov - overenie existencie čísla je výrazne lacnejšie, ako poslanie SMS na neexistujúce číslo. Použiteľné hromadne cez API alebo z Excelu.

Príjem a dvojcestné SMS umožní prijať SMS, poslanú z mobilu na vyhradené tel. číslo, priamo do databázy Vášho informačného systému/portálu, resp. automatizovať odpoveď systému na prijatú SMS v dohodnutom tvare bez potreby ľudského zásahu.


Kontakt

Support: support@eurosms.com, tel. +421911455582.