Nastavenie Outlook 2007 na posielanie SMS

Outlook Mobile Service umožňuje poslanie SMS rovnako jednoducho ako mailu a to priamo z Outlook verzie 2007 a novšieho. Pokiaľ používate iného mail klienta (Thunderbird, Lotus Notes, OSX mail, a iné), postup nájdete v [Poslať SMS emailom]. Prečítajte si návod (Outlook 2007), ako nakonfigurovať SMS službu. Podmienky na správne fungovanie:

  • Outlook 2007 alebo novší (verzia 2003 alebo Express nestačí),
  • fungujúci prístup na Internet,
  • existencia účtu na EuroSMS.com.
Konfigurácia sa spraví iba raz, Outlook si ju "zapamätá".

Krok 1 - vojdite do menu Tools a vyberte položku Account settings...:


Krok 2 - kliknite tlačítko New...:


Krok 3 - kliknite Other a stlačte tlačítko Next >:


Krok 4 - vyplňte údaje nasledovne:

  • do Web Service Address napíšte https://as.eurosms.com/oms/oms,
  • do User ID vložte Vaše prihlasovacie meno na portál www.eurosms.com,
  • do Password Vaše heslo.
Po stlačení tlačítka Test Account Settings... môže nastať niekoľko situácií -
budú označené ako kroky 5a, 5b, 5c.Krok 5a - všetko je v poriadku. Službu môžete otestovať, ak v nasledujúcom okne stlačíte YES - Outlook Vám pošle overovaciu SMS na mobilný telefón. Pokračujte krokom 6.


Krok 5b - nemáte platnú registráciu na portáli www.eurosms.com, alebo ste nevložili správne prihlasovacie údaje do User ID a Password. Vráťte sa na krok 4 alebo sa zaregistrujte na portáli www.eurosms.com.


Krok 5c - všetko je v poriadku, okrem Vášho tel. čísla, ktoré môžete (ale nemusíte) zmeniť v nasledujúcom kroku 6.


Krok 6 - nepovinný. Stlačte tlačítko More Settings.... V poli Your Phone Number môžete upraviť Vaše tel. číslo, ktoré sa objaví ako odosielateľ na telefóne príjemcu správ. Následne stlačte OK.


Krok 7 - zatvorte konfiguračné okná (stlačte OK v okne Add New Mobile Service Account a Close v Account Settings). Službu máte úspešne nakonfigurovanú a môžete posielať správy priamo z Outlooku.


Poslať SMS z Outlook 2007


Krok 1 - kliknite ikonu New (alebo z menu vyberte File / New).


Krok 2 - postup poslania

  1. napíšte telefónne číslo/a (oddelené bodkočiarkou) alebo ich vyberte z Address Book,
  2. napíšte text správy, max. 459 znakov bez diakritiky (písmená ako žčť s pod. budú nahradené ich ekvivalentami bez mäkčeňov a dĺžňov - zct...),
  3. Schedule Send môžete nastaviť poslanie SMS do budúcnosti s presnosťou na minútu,
  4. stlačením tlačítka Send alebo kombináciu kláves CTRL₊Enter pošlete sms.