SMS brána

Informujete obyvateľov vašej obce? Všetkých?
Včas? Vyskúšajte SMS-kami! Test je zdarma.

Informácie pre občanov sú cenné iba vtedy, ak ich majú včas. O športových, kultúrnych udalostich, hroziacom nebezpečenstve, výpadkoch elektriny, plynu alebo vývoze odpadu. Obecný rozhlas nezačujú, pokiaľ práve nie sú doma.

SMS vždy a všade. Ľudia vnímajú záujem starostu a vedenia obce o každého z nich. Vážia si ho a pomôžu zveľadiť svoj domov - svoju obec, svoje mesto.

Chceme  vyskúšať    Máme  otázky    Ukážky  SMS

Skupinové SMS

Rozoslanie jedného textu na mnoho tel. čísel (rádovo tisíce) na jedno kliknutie.
Rôzne správy môžete poslať opakovane rovnakým príjemcom.

Viac o skupinách...

SMS z Excelu

Naplníte Excel (alebo Open/LibreOffice) tabuľku rôznymi textami, tel. číslami.
Tabuľku (súbor) nahráte na náš web.
Správy budú rozoslané do pár minút.

Viac o Exceli...

Podmienky / príklady

Službu zriadime bezplatne. Neplatíte žiadne paušálne poplatky. Viete skontrolovať, či boli správy doručené adresátom. Cena za správu je nižšia, než by ste očakávali.

Viac o cenách a podmienkach...

Sme najväčší SMS prevádzkovateľ na Slovensku

EuroSMS s.r.o. spracováva milióny domácich a zahraničných sms mesačne už 10 rokov.
Našimi systémami prešlo 1.4 miliardy SMS správ. Môžete sa na nás spoľahnúť rovnako,
ako stovky zákazníkov, obcí, miest - od drobných podnikateľov až po bankové inštitúcie.
Našou misiou je snaha splniť požiadavky pre Vašu spokojnosť. Zárukou je tradícia a kvalita.

vs.

SMS z telefónu

  • vhodný len pre jednotlivé správy
  • nepraktická práca s kontaktami telefónu
  • chýbajúce možnosti časovania rozosielana
  • žiadne prehľady, štatistiky
  • bez informácie o doručení

Správy cez EuroSMS

  • časované, hromadné rozosielanie z Excelu alebo z Webu
  • možnosť vytvárania znovupoužiteľných skupín čísel
  • odosielateľ správy môže byť názov obce/mesta
  • reporty, štatistiky, prehľady poslaných kampaní
  • informácia o doručení na každé číslo